Články pouze od jednoho autora pod unikátním kódem "2h0"

Konceptuální umění versus realismus

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ versus REALISTICKÁ TRADICEV nedělní příloze jednoho deníku vyšla zpráva o výstavě malíře konce 19. století Emanuela Schikanedra. Článek psala – jak bylo vidět na malé přiložené fotografii – mladá, sympatická, inteligentní žena. V závěru zprávy vyslovila jistý podiv nad tím, že v době konceptuálního umění se umí návštěvníci výstavy nadchávat a dojímat nad většinou smutnými...

Koncert skladatelského oddělení Pražské konzervato

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Ve čtvrtek 8.února 2007 se v Komorním sále v Pálffyovském paláci uskutečnil další z koncertů skladatelského oddělení Pražské konzervatoře v letošní koncertní sezoně. V dramaturgicky bohatém a stylově různorodém programu se představili svými skladbami tito studenti skladby ze tříd profesorů Jiřího Gemrota, Eduarda Douši a Bohuslava Řehoře : Jan Kubín, Fantasie pro akordeon sólo, Tomáš Krejbich, Tři...

Jak vložit text pod obrázek

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Mácha Otmar 1. Pomocí ikony Vložit/Změnit tabulku vložit na místo kde má být fotografie tabulku s jedním sloupcem a dvěma řádky. Zarovnání určit asi nejlépe doleva. 2. Do prvního řádku klepnout a vložit tam obrázek. Upravit velikost tabulky podle obrázku držením levého tlačítka na středním čtverečku a tažením doleva nebo zpět.3. Klepnout do druhého řádku a napsat...

Rozhovor se skladatelem Miroslavem Kubičkou

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Měl-li bych co nejstručněji a nejvýstižněji charakterizovat osobnost Miroslava Kubičky, řekl bych: šlechtic ducha. Z každého projevu, ať osobního, či uměleckého čiší z jeho osobnosti při vyznávání nejvyšších duchovních hodnot velká dávka noblesy, snaha nikoho se ani stínem nedotknout. Snad právě proto, že se při této vnitřní dispozici velmi často Miroslav Kubička dostává do rozporu mezi svým postojem...

Polemika s poměrně rozšířeným názorem

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Malá polemika s poměrně dost rozšířeným názorem. Tato polemika nechce být kritikou celého článku, který má své informační hodnoty. Rovněž tak nechce být osobním napadením autorky, která v daném případě tlumočí určitou částí odborné veřejnosti přijímaný a šířenýnázor.   Jde o větu z článku Hudba jako náboženské umění W.Dobrovské (Harmonia 2/2006): "Určujícím stylem 2. poloviny 20. století...

Velký úspěch Juraje Filase v německé Fuldě

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Velký úspěch Juraje Filase v německé Fuldě. "Ovace po velkolepém hudebním zážitku tohoto sobotního večera v Dómu ve Fuldě nebraly konce. Potlesk cca tisíce návštěvníků po světové premiéře Requiem "Oratio spei" od českého skladatele Juraje Filase trvala dobře 10 minut." Tak začíná kritika na provedení Filasovy kompozice v místních novinách. Sám skladatel v jednom z četných rozhovorů...

Cross over

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Crossover Pár myšlenek nad jedním termínem a nápadem jednoho pořadatele Každá doba má svá dobová hesla, svá oblíbená slovní spojení, v kterých je kondenzováno aktuální myšlenkové směřování. Dnes je takovým heslem kromě jiného výraz crossover. V parlamentu pracují napříč politickým spektrem, v hudbě se tu a tam nějaký ten festival zaštítí myšlenkou vytvořené dramaturgie napříč hudebními žánry....

Když dva dělají totéž, není to přece jenom totéž

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Když dva dělají totéž, není to přece jenom totéž. Dvě ježkovské notové publikace Ve stínu Šostakovičova stého výročí narození u nás trochu zapadla připomínka toho, že tentýž den (25.září 1906) se narodil také Jaroslav Ježek, kníže a otec české populární hudby. Přece jen však bylo zorganizováno několik akcí, které toto výročí připomenuly. Jedněmi z nich je vydání notových alb Ježkových písní. Učinilo...

Pár myšlenek nad jmény pěti zemřelých skladatelů

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Pár myšlenek nad jmény pěti českých zemřelých skladatelů V druhé polovině roku 2006 ztratila obec skladatelů takzvané vážné hudby pět tvůrců. 1. července zemřel Arnošt Košťál, po té 28.9. Viktor Kalabis, dále to byli Josef Boháč a Věroslav Neumann, těsně před vánoci doplnil tuto smutnou řadu Otmar Mácha Otmar Mácha. Výčet těchto pěti jmen - vzniklý v podstatě náhodou – dává mnohé podněty...

Vltava vysílá na Nový rok 2007

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Na Nový rok 2007 v 15.00 zazní na rozhlasové stanici Vltava slavnostní koncert Rozhlasových symfoniků. Celý koncert řídí šéfdirigent Vladimír Válek. Nejprve posluchači vyslechnou kompletní provedení všech třech Slovanských rapsodií Antonína Dvořáka, díla které je charakteristické pro tak zvané slovanské období skladatelovy tvorby. Dvořák v té době vyhledával inspiraci nejen v českém, ale i v ruském,...

Eduard Douša: O hudbě 20.století

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Co by se (asi) mělo v současné artificiální hudbě (se zřetelem k české hudební scéně). (Předneseno 29.3.2006 na hudebně vědecké konferenci "Co je dovoleno v hudbě 20. století" pořádané HAMU)Tento příspěvek nesměřuje ani do oblasti hudebně teoretické ani do oblasti hudebně historické, ale spíše je to jakýsi stručný sumář úvah a zkušeností vycházejících z poznatků získaných jednak činností...

Proč nekomponuji seriálně

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Otomar Kvěch: PROČ NEKOMPONUJI SERIELNĚ Pokus o odpověď na dotaz studenta skladby na Konzervatoři Je to již poměrně dlouho, co se mne několikrát naléhavě ptal jeden ze studentu skladby na Konzervatoři, proč nekomponuji dodekafonicky. Ani netušil, kolik myšlenkových pochodů tehdy v mém mozku svým opakovaným dotazem vyvolal. Pocítil jsem potřebu nejen jemu, ale především sám sobě dát kvalifikovanou...

Český rozhlas vysílá

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Český rozhlas vysílá Program 19.12., 26.12., vždy ve 20.00 Program Rozhlasových symfoniků 19.12. je sestaven ze dvou skladeb. Nejprve zazní Suita drammatica Josefa Boháče jako připomínka toho, že na konci října tento skladatel zemřel. Josef Boháč narozený v roce 1929 ve Vídni patřil ke skladatelům, kteří vstoupili do hudebního života na konci 50. let. Ve své tvorbě navazoval na odkaz klasiků...

Rozhovor s Jiřím Gemrotem

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Rozhovor s hudebním skladatelem Jiřím Gemrotem.Jiří Gemrot patří k jedněm z nejvýraznějších hudebníků, které jsem poznal. Jeho proniknutí do hudební tkáně, do obsahu a smyslu předváděné hudby je dokonalé. Není proto divu, že je dnes nejvyhledávanějším hudebním režisérem. Jeho příspěvek k nahrávání není jen v běžné práci typu oprav nesouhry, distonací, apod. Jiří Gemrot umí na místě od režisérského...

Nad Šostakovičovou písní o lesích

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Nad Šostakovičovou Písní o lesích Dramaturgie festivalu Pražský podzim 2006 přinesla velmi reprezentativní výběr z díla jubilanta tohoto roku – Dmitrije Šostakoviče. Kromě "hitů" typu Leningradská symfonie, či 10. symfonie, zazněla také méně známá díla, např. svity z Šostakovičových hudeb k filmům. Asi nejdiskutovanějším bylo zařazení kantáty Píseň o lesích, tohoto "vzorového"...

Zemřel Viktor Kalabis

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Zemřel Viktor Kalabis 28. září 2006 zemřel hudební skladatel Viktor Kalabis. Odešel nejen výborný skladatel. Mizí s ním významný příslušník určité skladatelské generace, a hlavně i určitá skladatelská filosofie, určitý pohled na práci umělce, který do značné míry nemá následovníky. Viktor Kalabis patřil k silné skladatelské generaci, která vstupovala do profesionálního světa vyučena na tehdy nové...

Citáty o postmoderně

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Citáty V této rubrice lze najít citáty posbírané v nejrůznějších publikacích. Jejich společným jmenovatelem je podpora myšlenek, pro jejichž šíření byl zřízen tento internetový občasník. Vzhledem k tomu, že hudební reflexe v naší zemi značně upadá, půjde často o citáty z příbuzných uměleckých oborů, či o citáty z obecně filosofických spisů. Paul Johnson: Dějiny umění: Nový pohled (Academia 2006): Třebaže...

Celebrita Šostakovič

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
K jubileu stého výročí narození hudebního skladatele Dmitrije Šostakoviče se vynořila řada akcí a článků. Je samozřejmě dobré veřejnosti připomínat, že zde existuje dílo geniálního skladatele, dílo, které dennodenně zní na pódiích na celém světě a je stále a stále vydáváno na zvukových nosičích. Je přínosné, že někteří autoři oslavných tirád se snaží najít nové pohledy na tuto osobnost. Tyto chvályhodné...

O Zeyerově a Sukově Radúzovi a Mahuleně v televizi

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Česká televize uvedla ve sváteční den kdysi velmi známé televizní ztvárnění Zeyerova Radúze a Mahuleny s hudbou Josefa Suka. Po čase opět na obrazovce ožíval onen mytický příběh vypodobněný nanejvýš básnickou řečí a kongeniálně povýšený symfonickou Sukovou hudbou na vrcholné umělecké dílo. K zážitku samozřejmě přispívaly skvělé herecké výkony i scénáristovo a režisérovo uchopení. Jsem již bohužel...

Prodejna CD Široký dvůr - 15 let

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Rozhovor s vedoucím prodejny ing. Pavlem Bílkem Vaše prodejna je na rušné turistické trase. Předpokládám, že většina Vašich zákazníků jsou cizinci. V jakém poměru se tito cizinci kupují CD s pop-music a s takzvanou vážnou hudbou? Sortiment naší prodejny tvoří hlavně klasika, český jazz, folklór a folk. Z popmusic nabízíme projekty, které se dají prodat do zahraničí. Jsou to tedy jména...

Hudební ukázka

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Otomar Kvěch: Smyčcový kvartet č.7 Heroldovo kvarteto: Petr Zdvihal - 1. housleJan Valta - 2. housleKarel Untermüller - viola David Havelík - violoncello. Natočeno ve studiu 1 Českého rozhlasu v Praze, 28.srpna 2005.Hudební režie: Jiří Gemrot Zvuková režie: Jan Lžičař Ukázka v MP3

ČT uvádí

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Festival duchovní hudby Olomouc 2005 Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu za řízení Stanislava Macury hraje Sedmou symfonii Antona Brucknera v dómu svatého Václava. Režie T. Šimerda Více se podívejte zde...

Český rozhlas o Jaroslavu Ježkovi

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Radio Praha - Český rozhlas 7 vysílal v angličtině zajímavý pořad o Jaroslavu Ježkovi. Vyprávění i ukázky připravili Patricia Goodson a David Vaughan. Celý pořad si můžete přečíst a také ze záznamu poslechnout na na adrese:http://www.radio.cz/en/article/81678...

Proč vznikly Nové hudební listy

† 06. 06. 2009 | kód autora: 2h0
Takzvaná vážná hudba je stále více na okraji společenského zájmu. Stačí si uvědomit, kolik je jí věnováno prostoru na stránkách denního tisku, či ve vysílání televize a rozhlasu. Stačí se seznámit s nejrůznějšími průzkumy na toto téma. A pokud ještě vážná hudba pronikne do společenské reflexe, je to v drtivé většině případů z jiných, než uměleckých důvodů. Ponejvíce proto, že akce je takzvaně událostí:...
Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.